Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: GARAGE MÔ TÔ TỰ THANH ĐA

- Điện thoại: 0909.932.932 - 0919.932.932

- Email: nguyenvitu@yahoo.com

- Website: http://cdbiker.vn

(Xem trên bản đồ)

YAMAHA R6 1ML